,

Kallelse till extra årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i IFK Malmö Fotbollsklubb till extra årsmöte.  

Ärendet som ska behandlas är 2022 års medlemsavgift för barn upp till och med 15 års ålder.

Det extra årsmötet avhålls den 12 januari klockan 18.00 i IFK Malmös lokaler på Malmö Stadion.

Ladda ner
Kallelse inklusive förslag till dagordning

Med vänlig hälsning

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb