Kallelse till extra årsmöte

IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till extra årsmöte torsdagen den 15 december klockan 18.00 på Malmö Stadion.

Medlem som avser närvara vid årsmötet måste anmäla sig skriftligt till medlem@ifkmalmo.se. Sådant meddelande ska vara föreningen tillhanda senast den 13 december 2022.

Ladda ner
* Kallelse inklusive förslag till dagordning

Varmt välkomna!

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb