Taggarkiv: extra årsmöte

I onsdags hade IFK Malmö ett extra årsmöte där beslut togs om en medlemsavgift på 200 kronor för alla medlemmar upp till och med 15 år.

Efter själva mötet gavs medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

VALDA PÅ MÖTET

Mötesordförande: Torbjörn Karlsson.
Sekreterare: Michael Lindholm.
Justeringsmän: Kent Nileland och Michel El-Dabh.
Rösträknare: Lars Ringström och Lars Björk.

Åtta röstberättigade var närvarande.

Den rådande pandemisituationen tvingar IFK Malmö att ställa om och i stället genomföra onsdagens extra årsmöte digitalt via Zoom.

Länk för att kunna deltaga i mötet digitalt kommer att mejlas den 12 januari till alla som anmält sig. Medlem som avser närvara vid årsmötet måste därför anmäla sin närvaro genom skriftligt meddelande till info@ifkmalmo.se. Sådant meddelande ska vara föreningen tillhanda senast klockan 16.00 den 12 januari 2022.

Mötet börjar klockan 18.00.

Varmt välkomna!

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb

Härmed kallas alla medlemmar i IFK Malmö Fotbollsklubb till extra årsmöte.  

Ärendet som ska behandlas är 2022 års medlemsavgift för barn upp till och med 15 års ålder.

Det extra årsmötet avhålls den 12 januari klockan 18.00 i IFK Malmös lokaler på Malmö Stadion.

Ladda ner
Kallelse inklusive förslag till dagordning

Med vänlig hälsning

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb

IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till extra årsmöte onsdagen den 23 juni klockan 18.00. På grund av pandemirestriktioner kommer mötet att hållas digitalt via Zoom.

Bakgrunden till det extra årsmötet är två. Svenska Fotbollförbundets licensnämnd kräver att föreningen väljer en auktoriserad eller godkänd revisor och sedan tidigare har det beslutats att revidera stadgarna för att få dem aktuella.  Ett extra årsmöte måste nämligen genomföras så att de nya stadgarna kan bekräftas vid det ordinarie årsmötet i februari 2022. Nya stadgar måste alltid beslutas av två årsmöten.

Länk för att kunna deltaga i mötet digitalt kommer att mejlas den 21 juni till alla som anmält sig. Medlem som avser närvara vid årsmötet måste därför anmäla sin närvaro genom skriftligt meddelande till info@ifkmalmo.se. Sådant meddelande ska vara föreningen tillhanda senast den 20 juni 2021.

Ladda ner
*
Kallelse inklusive förslag till dagordning
* Förslag till nya stadgar

Varmt välkomna!

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb