,

Klart med medlemsavgift

I onsdags hade IFK Malmö ett extra årsmöte där beslut togs om en medlemsavgift på 200 kronor för alla medlemmar upp till och med 15 år.

Efter själva mötet gavs medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

VALDA PÅ MÖTET

Mötesordförande: Torbjörn Karlsson.
Sekreterare: Michael Lindholm.
Justeringsmän: Kent Nileland och Michel El-Dabh.
Rösträknare: Lars Ringström och Lars Björk.

Åtta röstberättigade var närvarande.